Cel fundacji

Celem Fundacji Głuchych „Zacisze” jest poprawa losu osób niesłyszących w Polsce, umożliwienie im samorealizacji społecznej, edukacyjnej, kulturalnej i zawodowej oraz wyrównywania szans rozwojowych; w tym także poprawa warunków życia, nauki i rehabilitacji dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z wadą słuchu i mowy.