Warsztaty

Jak przygotować CV i LM?

Termin: 28 i 29 maja 2016 r. Czas trwania: 10:00 – 16:00

Opis: W trakcie procesu rekrutacji jednymi z pierwszych dokumentów jakie należy przygotować są CV oraz List motywacyjny. CV czyli Curriculum Vitae jest to łacińskie określenie życiorysu, w przypadku poszukiwania pracy określamy w nim nasza przeszłość zawodową i edukacyjną. List motywacyjny, to nic więcej jak pisemne poświadczenie że jesteśmy idealnym kandydatami na dane stanowisko i nasza aplikacja nie znalazła się przypadkowo w dziale rekrutacji wybranej firmy.

Nauczymy się:

  • Czym jest CV i List motywacyjny
  • O co warto zadbać przy ich tworzeniu
  • Jakie błędy najczęściej popełniamy przy projektowaniu i tworzeniu LM i CV
  • W trakcie warsztatów przygotujemy prawidłowo zaprojektowane CV i LM

Doradca zawodowy jest osobą Głuchą, a warsztat będzie prowadzony w Polskim Języku Migowym.

Miejsce warsztatu: Warszawa
Koszt warsztatu: 70 zł

W cenie: catering, kawa, herbata, materiały

Lokalizacja: będzie wysłana na e-maila uczestników

Zapisy trwa do 23 maja 2016 roku.

Dane do przelewu:
Fundacja Głuchych „Zacisze” ul. Narutowicza 19/17, 05-870 Błonie
Numer rachunku bankowego: 85 1750 0012 0000 0000 2273 8283
Tytuł przelewu: „Warsztat – imię i nazwisko”

 

Informacja w PJM: Jak przygotować CV i LM

 

Formularz zgłoszeniowy na warsztaty
„Jak przygotować CV i LM?”

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Oświadczam, że zapoznałem/am, zrozumiałem/am regulamin i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rejestracyjnym, dla potrzeb niezbędnych do organizacji warsztatów przez Fundację Głuchych "Zacisze" (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. Nr 133, poz. 883).

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin