Wolontariat

Zostań Wolontariuszem Fundacji Głuchych „Zacisze”!
Pomagaj innym! Zmieniaj siebie i świat!
Dołącz na nas!

Chcesz zostać wolontariuszem? Nic prostszego! Na początek zapoznaj się z najważniejszymi przepisami określonymi przez ustawę, dzięki czemu będziesz mógł lepiej i skuteczniej działać na rzecz naszej Fundacji Głuchych „Zacisze”.

Czym jest wolontariat?
Wolontariat określa się jako świadomą, dobrowolną działalność podejmowaną na rzecz innych, wykraczającą poza więzi rodzinno – przyjacielsko – koleżeńskie. Działalność wolontariacka ma charakter bezinteresownej pomocy, jest bezpłatna, z wyjątkiem zwrotu kosztów poniesionych w związku z wykonywanym świadczeniem.

Czy mogę zostać wolontariuszem?
Oczywiście! Wolontariuszem może zostać każdy, kto ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia, na zasadach określonych w ustawie.

Możesz zostać wolontariuszem, jeżeli:

 • jesteś niepełnoletni (Musisz wtedy uzyskać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie takiej działalności. To naprawdę ważne.),
 • masz ukończony 18 r.ż,
 • jesteś osobą niepełnosprawną,
 • jesteś na emeryturze,
 • pracujesz zawodowo,
 • jesteś studentem.

Potrzebujemy właśnie Ciebie! Zawsze znajdzie się ktoś, kto czeka na Twoją pomoc, uśmiech czy poradę. Zawsze jest praca, którą możesz wykonać i komuś pomóc.

Co otrzymam w zmian za pracę wolontariacką od Zarządu Fundacji?
Nagrodą za poświęcony czas na podstawie opinii/ rekomendacji Zarządu Fundacji jest specjalny certyfikat.

Na czym polega wolontariat w Fundacji?
Wolontariat skupia się na działaniach prowadzonych w Fundacji i polega na:

 • organizowaniu spotkań kulturalnych,
 • organizowaniu i przeprowadzaniu zbiórek rzeczowych i pieniężnych,
 • podejmowaniu własnych inicjatywy na rzecz Fundacji,
 • pisaniu projektów w ramach działalności statutowej,
 • wspieraniu Fundacji w codziennych działaniach,
 • poszukiwaniu środków na działalność Fundacji,
 • innych działaniach.

Czego oczekuje Fundacja od wolontariusza?
Pomysłowości, dyspozycyjności, zaangażowania, cierpliwości, aktywności, komunikatywności, kreatywności i chęci do działania. Tyle wystarczy.
Dodatkowo mile widziana będzie znajomość problematyki związanej ze środowiskiem osób Głuchych, ale nie jest to konieczne.

Co to jest etyka pracy wolontariusza?
To nieformalny zbiór norm postępowania, którymi powinien się kierować każdy wolontariusz. Decydując się na działalność w charakterze wolontariusza, należy przestrzegać pewnych zasad etycznych. Nie są one zapisane w żadnych ustawach, kodeksach czy innych przepisach.

Kodeks etyczny wolontariusza:

 • będę wypełniać wszystkie zadania związane z przyjętą rolą,
 • nie będę składać obietnic, których nie jestem w stanie spełnić,
 • w przypadku niemożności wywiązania się ze zobowiązań, poinformuję o tym koordynatora pracy wolontariuszy,
 • zachowam dyskrecję w sprawach prywatnych, będę unikać zachowań, które mogą być niewłaściwie rozumiane,
 • będę otwarty na nowe pomysły i sposoby działania,
 • wykorzystam szansę poznania i nauczenia się nowych rzeczy od innych osób,
 • nie będę krytykować rzeczy, których nie rozumiem,
 • będę pytać o rzeczy, których nie rozumiem,
 • będę działać w zespole,
 • będę osobą, na której można polegać,
 • będę pracować lepiej i z większą satysfakcją wykonując to, czego się ode mnie oczekuje,
 • będę chętnie się uczyć – wiem, że nauka jest nieodłączną częścią każdej dobrze wykonanej pracy,
 • będę uczestniczyć w obowiązkowych spotkaniach,
 • postaram się być bardzo dobrym wolontariuszem, a nawet najlepszym na całym świecie.

Co jest podstawą bycia wolontariuszem?
Motywacja!
Aby dana praca wolontariacka była owocna, konieczne jest, aby zarówno wolontariusz, jak i organizacja z nim współpracująca były świadome motywacji wolontariusza.

Jakie są źródła motywacji wolontariusza?

 • chęć zrobienia czegoś dobrego, pożytecznego,
 • potrzeba kontaktu z ludźmi lub nawiązania nowych znajomości,
 • chęć bycia potrzebnym,
 • chęć zdobycia nowych umiejętności oraz doświadczeń zawodowych i życiowych.

Przed podjęciem jakiejkolwiek aktywności wolontariackiej zastanów się, co chcesz robić jako wolontariusz, w czym możesz być pomocny, jakie są Twoje oczekiwania.
Niezależnie od tego, w jakim jesteś wieku, jakie posiadasz wykształcenie czy poglądy, zawsze jest ktoś, kto czeka na Twoją pomoc.

Jeśli chcesz dołączyć do naszego zespołu, musisz odbyć szkolenie dla kandydatów na wolontariuszy. Aby uzyskać informacje o najbliższym terminie takiego szkolenia, prosimy o kontakt na adres mailowy: biurofgz@gmail.com