Kurs PJM „Migaj ze mną”

logo2

Fundacja Głuchych „Zacisze” organizuje szkolenia, kursy, warsztaty. Uprzejmie informujemy, iż istnieje możliwość wzięcia udziału w Kursach Polskiego Języka Migowego (PJM) „Migaj ze mną” na każdym poziomie.

Poziomy kursu:

I stopień: Podstawowy

A1 – 60 h
A2 – 90 h

II stopień: Samodzielności

B1 – 120 h
B2 – 140 h

III stopień: Biegłości

C1 – 160 h
C2 – 180 h

Sprawdź cennik

Cena obejmuje:

 • szkolenie
 • podręcznik i zeszyt ćwiczeń oraz 2 płyty DVD
 • egzamin końcowy
 • zaświadczenie o ukończenie kursu
 • niespodzianka : )

Tryby kursów:

 • DZIENNY – 2 lub 3 razy w tygodniu po 4 godziny dydaktyczne w godzinach przed południowych
 • WIECZOROWY – 2 lub 3 razy w tygodniu po 4 godziny dydaktyczne w godzinach popołudniowych
 • WEEKENDOWY – dwa weekendy (sobota i niedziela) w godzinach od 9 do 16
 • WYJAZDOWY – 8 dni po 8 godzin dydaktycznych w godzinach od 9 do 17
 • INDYWIDUALNY – wynikający z potrzeb i propozycji uczestników – również nauczanie indywidualnie

Zapytania w sprawie zorganizowania przez Fundację kursu języka migowego dla instytucji, firm, grup zorganizowanych, prosimy wysyłać na adres: migajzemna@gmail.com. Udzielamy również informacji o prowadzonych kursach oraz możliwości zorganizowania zajęć w dowolnym miejscu w Polsce (Gdańsk, Olsztyn, Białystok, Warszawa, Siedlce, Lublin, Kielce, Poznań, Rzeszów, Kraków).

Wszystkich zainteresowanych kursem PJM prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego wysyłając e-mail na adres: migajzemna@gmail.com oraz dokonanie zaliczki w wysokości 100 zł na numer konta: 60 1750 0012 0000 0000 2273 8248 (w tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko, stopień – np. A1, A2 itp.). W przypadku małej ilości osób Fundacja Głuchych ma prawo do zmiany terminu kursu i zwrotu zaliczki.

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Dofinansowanie nauki języka migowego

Informujemy, iż 5 lipca 2012 weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie dofinansowania kosztów szkolenia polskiego języka migowego, systemu językowo – migowego oraz sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (Dz. U. Nr O, poz. 687) o którym mowa w art. 18 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Zgodnie z rozporządzeniem osoba uprawniona, członek jej rodziny oraz osoba mająca stały bądź bezpośredni kontakt z osobą uprawnioną może złożyć wniosek o dofinansowanie kosztów szkolenia do Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych właściwego ze względu na miejsce jego zamieszkania.

Dofinansowanie wynosi:

 • dla osoby uprawnionej – nie więcej niż 95% kosztów szkolenia
 • dla członka rodziny osoby uprawnionej oraz dla osoby mającej stały bądź bezpośredni kontakt z osobą uprawnioną – nie więcej niż 90% kosztów szkolenia

Więcej informacji dostępnych jest na stronach PFRON.