Kursy B1 i B2 – uzupełnienie

Serdecznie zapraszamy kursantów, którzy ukończyli kurs polskiego języka migowego PJM na poziomie B1 i B2, na kontynuację zajęć. Nasza Fundacja Głuchych „Zacisze” proponuje Państwu kurs PJM „Migaj ze Mną” – uzupełnienie z poziomu ukończonego B1 i B2, który możemy przeprowadzić na terenie Polski

 

Podczas zajęć przedstawione zostaną najważniejsze umiejętności wymagane na poszczególnych poziomach znajomości polskiego języka migowego używanego przez osobę niesłyszącą. Od uczestników kursu wymagane jest potwierdzenie ukończenia kursów PJM na poziomie B1 i B2 lub udokumentowane ukończenie innych kursów PJM. Naszym celem jest kształtowanie w kursantach biegłej znajomości PJM, która oparta jest także na kontakcie ze środowiskiem, czyli natywnymi użytkownikami tego języka.

 

Celem kursu Polskiego Języka Migowego (PJM) uzupełnienie na poziomie
B1 i B2 jest:

 

 • przygotowanie słuchaczy do praktycznego wykorzystywania PJM w codziennej komunikacji z Głuchymi;
 • kształcenie kursantów przygotowujące do pracy jako tłumacz PJM w różnych sytuacjach życia codziennego, w tym także do tłumaczenia informacji z mediów;
 • uzupełnienie materiału gramatycznego obowiązującego na poziomach B1 i B2, a także powtórzenie i utrwalenie wiedzy o gramatyce PJM;
 • rozwijane umiejętności:
 • dynamika ruchu;
 • wykorzystywanie elementów niemanualnych;
 • modyfikacja mimiczna;
 • stosowanie wszystkich liczebników inkorporowanych;
 • porozumiewanie się kanałem wizualno-przestrzennym;
 • organizacja przestrzenna komunikatu w PJM – rodzaje przestrzeni;
 • topograficzna
 • składniowa:
 • klasyfikatory w PJM
 • czasowniki w PJM:
 • czasowniki zwykłe
 • czasowniki posiłkowe
 • czasowniki przestrzenne
 • czasowniki procesowe
 • czasowniki zgody:
 • czasowniki kierunkowe
 • czasowniki wbudowane

 

 • Treści kształcenia:
 • leksyka w PJM
 • synonimy, polisemia i homonimy
 • poezja migowa w PJM:
 • poezja kształtu
 • poezja ABC
 • poezja liczbowa
 • poezja migowa rymowa

 

 • W trakcie zajęć kształtowana będzie umiejętność poprawnego pod względem gramatycznym produkowania własnych wypowiedzi na różne tematy oraz tłumaczenie i interpretowanie tekstów różnego typu (rozmowy, krótkie informacje z prasy, bajki dla dzieci, komiksy). Przykłady:
 • Komiks Disney Mickey: Myszka Miki, Kaczor itd.
 • Rozmowy z policjantem, z lekarzem, z prawnikiem itd.
 • Krótkie informacje z prasy: wiadomości, wydarzenie, fakty itd.
 • Bajki dla dzieci:
 • Bolek i Lolek
 • Sąsiedzi
 • Baranek Shaun
 • Reksio
 • Krecik
 • Różowa Pantera

 

 • Kursanci będą doskonalili swoje umiejętności samodzielnej interpretacji tekstów migowych prezentowanych przez native signerów, a także samodzielnej prezentacji tekstów i filmów w PJM.

 

Wszystkich zainteresowanych kursem Polskiego Języka Migowego prosimy o kontakt z lektorem wysyłając e-mail na adres: migajzemna@gmail.com prosimy wpisać temat uzupełnienie B1 i B2 – miasto, oraz dokonanie zaliczki w wysokości 100 zł na numer konta: 60 1750 0012 0000 0000 2273 8248  (w tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko, stopień – uzupełnienie B1 i B2, miasto). W przypadku małej ilości osób  Fundacja Głuchych ma prawo do zmiany terminu kursu i zwrotu zaliczki.

 

Cena kursu 1200 zł – 120 godzin

 

Planowany termin kursu – realizacja trwa

 

Miejsce kursu Rozpoczęcie kursu Zakończenie kursu Zapisy do Tryb
Warszawa Poniedziałek
Lublin Piątek
Gdańsk Weekend co 2 tygodnie

sobota i niedziela

Poznań Weekend co 2 tygodnie

Sobota i niedziela

Łódź Wtorek
Rzeszów Weekend co 3 tygodni

piątek, sobota i niedziela

Kielce Weekend co 3 tygodni

piątek, sobota i niedziela

Kraków Weekend co 3 tygodni

piątek, sobota i niedziela