Niesłyszący – mity

Nieprawdą jest, że:
 • z osobą niesłyszącą możesz się bez problemu komunikować za pomocą kartki i długopisu,
 • wszystkie osoby niesłyszące przeczytają z ruchu warg to, co do nich mówisz,
 • istnieje jeden, uniwersalny na całym świecie język migowy,
 • w Polsce istnieją dwa języki migowe,
 • gdy będziesz bardzo głośno mówił do osoby niesłyszącej, to cię usłyszy,
 • aparat słuchowy czy implant w 100% może zastąpić brak słuchu,
 • wystarczy nauczyć się alfabetu, żeby porozumieć się z osobą niesłyszącą,
 • osoby niesłyszące za wszelką cenę chcą słyszeć, korzystając przy tym z aparatów słuchowych czy implantów,
 • język migowy jest prymitywny,
 • język migowy to język polski, tylko ze wyrażany za pomocą znaków,
 • osoby niesłyszące są niepełnosprawne intelektualnie,
 • wszystkie osoby niesłyszące opanowały język polski w mowie i w piśmie,
 • słyszące dzieci niesłyszących rodziców rozwijają się gorzej pod względem intelektualnym,
 • niesłyszące dzieci niesłyszących rodziców rozwijają się gorzej, a brak słuchu i fonicznej możliwości komunikacyjnej, ograniczają ich rozwój intelektualnej,
 • każde dziecko z głębokim ubytkiem słuchu jest w stanie nauczyć się mówić i rozumieć mowę.