O fundacji

Fundacja Młodych Aktywnych Głuchych „O Lepszy Los” została powołana do życia celem podejmowania działań na rzecz osób Głuchych przez fundatora. Nasza Fundacja została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie w październiku 2013 roku. Fundacja istniała pod tą nazwą do 1 lipca 2014 roku. Nazwa została zmieniona 29 lipca 2014 roku na Fundacja Głuchych „Zacisze” (poprzednia nazwa była zbyt długa).